Khái niệm cơ bản của công nghệ chiếu sáng sân khấu

- Jun 07, 2016 -

Kể từ giai đoạn, ánh sáng đã trở thành một phần của giai đoạn. Ánh sáng sân khấu, hiện thực xuất sắc thị giác, thẩm Mỹ của bạn, và bốn yếu tố. Sự tiến hóa đã đi qua nhiều năm. Dần dần phát triển thành một hệ thống chiếu sáng tương đối hoàn chỉnh và nâng cao. Chơi bùng nổ đầu tiên, xuất hiện trong hơn 2000 năm trước đây tại Hy Lạp cổ đại. Nhà hát được mở hay một nửa mở tại thời điểm đó. Giai đoạn chiếu sáng trên bầu trời mà gã khổng lồ "ánh sáng"-mặt trời, do đó, nó chỉ có thể được thực hiện trong ngày. Và những đêm là cho nhu cầu giải trí, buổi biểu diễn ngoài trời là dễ bị tổn thương đến thời tiết như sơ suất và sự phát triển mạnh mẽ hệ thống chiếu sáng sân khấu đã trở thành một vấn đề phải được giải quyết.

Hiệu suất chiếu sáng thiết kế thành công được đánh dấu bởi sự liên quan của ánh sáng sân khấu. Giai đoạn chiếu sáng để chiếu sáng không chỉ là các diễn viên, cho các đối tượng để xem biểu hiện trên khuôn mặt, tư thế và các phong trào, quan trọng hơn là để sử dụng đầy đủ công nghệ chiếu sáng, tính di động ánh sáng hoạt động và các phương tiện khác để tăng cường các hiệu ứng nghệ thuật, người xem một nhập vai cảm giác.

Ánh sáng sân khấu là chủ yếu bao gồm máy tính ánh sáng và hiệu ứng ánh sáng của sự kết hợp, thông qua các hình dạng khác nhau của cảnh, biến thể màu sắc khác nhau, quan điểm khác nhau, ngang và dọc thay đổi góc độ và tốc độ, strobe tốc độ, khẩu độ và sự thay đổi chiều dài tiêu cự, và hiệu suất tổng thể.


Một cặp:Phân tích về Hiệu quả và Các vấn đề Dissipation nhiệt Hệ thống kiểm soát Chiếu sáng chuyên nghiệp Tiếp theo:Ánh sáng Ô nhiễm ánh sáng có thể làm trầm trọng thêm Ô nhiễm không khí